Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

discombobulated
Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich podróży zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla, choć to ostatnie to raczej w przypadku kobiet. A w miarę upływu czasu coraz trudniej jest poznawać kogoś nowego, bo zamykamy się na takie doznania, stajemy się coraz bardziej cyniczni i podejrzliwi. Nie jesteśmy w stanie już się otworzyć, tak jak to było, kiedy się miało osiemnaście lat. 
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaRozaa Rozaa
discombobulated
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaRozaa Rozaa
discombobulated
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain viaRozaa Rozaa
discombobulated
5457 b291
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
discombobulated
Reposted fromskatrix skatrix viaRozaa Rozaa
discombobulated
Reposted fromDennkost Dennkost viaRozaa Rozaa
discombobulated
discombobulated
Jestem tym, kim najbardziej nie chcesz żebym był. Więc dwa różki... Dwa różki dorysuj mi.
— "Niedopowieści"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
9409 e8a6
Reposted fromamatore amatore viazabka zabka
discombobulated
Niech na twarzy uśmiech gości, wiem że wszystko się ułoży. NIC NIE ZBURZY TEJ MIŁOŚCI.
Reposted fromorchis orchis vialittlewhitelies littlewhitelies
discombobulated
8720 6888 500
discombobulated
6788 91dc 500
discombobulated
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee vialittlewhitelies littlewhitelies
discombobulated
9448 c811
discombobulated

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
discombobulated
if you love someone you should let them know
Reposted fromhysterie hysterie vialittlewhitelies littlewhitelies
discombobulated
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta vialittlewhitelies littlewhitelies
discombobulated
5681 20c1
discombobulated
3481 6278
Reposted fromsarazation sarazation viaPrzygnebiona Przygnebiona
discombobulated
9179 3027 500
Reposted fromzuzannag zuzannag
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl